Det räcker att det finns en affärsidé när ni kommer till oss. Vi ger från början sakkunniga råd och stöd som underlättar starten av det nya företaget. Tillsammans med kunden bedömer vi vilken företagsform som är den lämpligaste och efter det gör vi dokumenten för grundandet. Dessutom kan vi även erbjuda kundanpassade redovisningssystem för verkligt små företag. Kunden kan  genast från början bygga upp sin verksamhet på en tillförlitlig grund och den egentliga företagsverksamheten kan starta.

I samband med grundandet av ett bolag erbjuder vi

  • val av lämplig bolagsform, med beaktande av skattemässiga aspekter samt även med beaktande av vilka juridiska förpliktelser respective bolagsform medför
  • uppgörande av grundningsdokument
  • uppgörane av behövliga myndighetsanmälningar, tillståndsansökningar
  • aktieägaravtal
  • rådgivning och handledning under grundningsskedet
  • anpassning och ibruktagning av optimala administrativa system