Löneräkning och betalning av löner är en central och kritisk uppgift. Därför är det viktigt att uppgiften sköts med sakkunnighet. Vi sköter om löneberäkning och betalning av löner för ca 200 företag.

Omfattning:

Rapportering och myndighetsanmälningar

  • lönespecifikationer sänds, antingen elektroniskt eller som brev
  • arbetsgivaranmälningar till beskattaren
  • betalning av arbetsgivaravgifter
  • indrivning av medlemsavgifter och utmätningar
  • årsanmälningar till beskattaren och försäkringsbolag

Uppgifter till bokföringen

  • överföring av lönetransaktioner till bokföringen