Inköpsfakturorna kan behandlas via inköpsreskotran, vilket möjliggör uppföljning av inköp per leverantör. Samtidigt fås information över obetalda räkningar samt övrig statistik över gjorda inköp.

Det är också möjligt att sköta godkännande av inköpsfakturor elektroniskt. I så fall godkänner kunden fakturorna via nätet och kan följaktligen sköta detta oberoende av var kunden befinner sig. Systemet fordrar inga speciella program för detta ändamål. Räkningarna kan  antingen kunden själv eller vi betala från kundens konto, det anpassas enligt kundens önskemål och behov.