Uppföljning av kundfordringar är viktigt. Via försäljningsreskontran framgår vilka kunder som har obetalda räkningar.

För att kunna följa upp och avstämma kundfordringarna fordras någon form av reskontra. I allmänhet följs fordringarna upp kontinuerligt. Fakturering, försäljningsreskontra och indrivning av fordringar kan lätt skötas med hjälp av våra system.

Fakturering med referensnummer är ett funktionellt sätt att följa upp fordringarna. Information om inbetalningarna fås från banken och denna kan överföras direkt till försälningsreskontran. Övervakningen blir på så sätt effektiv eftersom reskontran är up-to-date.

Vi kan ta hand om kundens fakturering och försäljningsreskontra. Även e-fakturering är möjlig. Kunden kan även sköta faktureringen själv via våra system.

  • faktureringstjänst
  • program