Viktigaste med bokföring är att den görs rätt och i tid. Eftersom varje företag har en egen ansvarig bokförare, samt en ställföreträdare, är det lätt att kontakta oss och få individuell och snabb betjäning. Som kund hos Ekova Ab har du tillgång till aktuell och tillförlitlig information som stöd för beslutsfattandet.

Omfattning:

Bokföringen görs

  • enligt lagar och förordningar
  • genom att förena olika delar till huvudbokföringen
  • med branschvisa anpassningar
  • och månatlig rapportering

Intern redovisning

Anmälningar till myndigheter

Uppgörande av bokslut