Via betalningstjänsten är det lätt att sköta betalningarna. Endast godkända räkningar kommer automatiskt till Visma OnDemand Online-tjänsten efter att kunden godkänt dem.  Vi sköter allt annat, alltså  tar emot fakturorna, sköter om betalningen samt för över den till bokföringen. Det är lätt, säkert och kostnadseffektivt, vilket givetvis är önskvärt.

Behandling av en pappersfaktura

  • en separat postbox, där fakturan omvandlas till elektroniskt format, öppnas för varje kund I tjänsten Visma OnDemand.

Mottagande av e-fakturor

  • e-fakturor, som kommer direkt från leverantören, kommer direkt till Visma OnDemand-nättjänsten.

Godkännande av fakturor

  • Fakturorna godkäns för betalning via nätet. Fakturorna kan sändas för kontroll och godkännande enligt företagets egna önskemål.

Betalning

  • Fakturorna går automatiskt till betalning på förfallodagen eller på annan överenskommen dag.

Kontering

  • Fakturorna konteras enligt företagets anvisningar

Överföring till bokföringen

  • All information gällande inköp och betalningar överförs atuomatiskt till bokföringen

Elektroniskt arkiv

  • Fakturorna uppbevaras I ett elektroniskt arkiv. Därfrån är det lätt att hämta uppgifer i efterhand.