Vi hjälper företagaren  med skatteplaneringen och beaktar även den personliga beskattningen.

  • finansieringsplanering
  • investeringsplanering

Det lönar sig alltid att anlita sakkunnig hjälp när företagaren planerar stora investeringar. En sakkunnig kan alltid bidra med råd och beräkningar när investeringsbeslut skall tas.

  • skatteplanering

Via skatteplanering strävar vi till optimala lösningar gällande val av bolagsform samt vinstutdelningsstrategi. Planeringstiden borde helst vara längre än ett år.

  • ekonomisk rådgivning

Vi kan även erbjuda ekonomichefstjänster. Vi kan t.ex delta i styrelsemöten och presentera vår syn på det ekonomiska läget samt göra kalkyler för förbättring av resulatet tillsammans med företagsledningen.