Vi analyserar bokslut och gör också prognoser vid behov t.ex när investeringsbeslut skall fattas. Företagets lönsamhet och ekonomiska förutsättningar analyseras . På basen av boksluten beräknas olika nyckeltal, genom vilka man kan jämföra olika företags

  • lönsamhet
  • finansiering
  • likviditet
  • ekonomiska verksamhetsförutsättningar