Bokföring för
din utveckling

Professionell service

Vi erbjuder tjänster inom ekonomi åt små och medelstora företag, stiftelser och föreningar. Du får smidig, personlig och sakkunnig betjäning, som grundar sig på mångårig erfarenhet inom branschen.

Omfattande bokföringstjänster

Ekova Ab auktoriserades.

“En auktoriserad redovisningsbyrå är oberoende och har goda förutsättningar att sköta redovisningsuppdrag. Den person som ansvarar för den auktoriserade redovisningsbyråns redovisningstjänster är EBR-bokförare. Den auktoriserade redovisningsbyrån är medlem av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland.”

Övriga tjänster

Beskattning

Vi hjälper företagaren  med skatteplaneringen och beaktar även den personliga beskattningen.

Läs mer →

Analyser av bokslut och prognoser

Vi analyserar bokslut och gör också prognoser vid behov t.ex när investeringsbeslut skall fattas.

Läs mer →

Fakturering och försäljningsreskontra

Uppföljning av kundfordringar är viktigt. Via försäljningsreskontran framgår vilka kunder som har obetalda räkningar.

Läs mer →

Inköpsreskontra

Inköpsfakturorna kan behandlas via inköpsreskotran, vilket möjliggör uppföljning av inköp per leverantör. 

Läs mer →