Vi erbjuder tjänster inom ekonomi åt små och medelstora företag, stiftelser och föreningar. Du får smidig, personlig och sakkunnig betjäning, som grundar sig på mångårig erfarenhet inom branschen.

Ekova Ab är en auktoriserad bokföringsbyrå.

“En auktoriserad redovisningsbyrå är oberoende och har goda förutsättningar att sköta redovisningsuppdrag. Den person som ansvarar för den auktoriserade redovisningsbyråns redovisningstjänster är EBR-bokförare. Den auktoriserade redovisningsbyrån är medlem av Ekonomiadministrationsförbundet i Finland.”

Ekova Ab tillhandahåller tjänster inom ekonomi.