Analysoimme tilinpäätöksen ja teemme tarvittaessa myös ennusteita yritystoiminnasta esim. investointeja varten. Tilinpäätösanalyysissä tutkitaan yrityksen kannattavuutta ja taloudellista tilaa käyttämällä hyväksi yrityksen tilinpäätöstietoja. Tilinpäätöksestä voidaan laskea useita tunnuslukuja, joiden avulla yrityksiä voidaan vertailla keskenään.

  • kannattavuus
  • rahoitus
  • maksuvalmius
  • taloudelliset toimintaedellytykset