Saatavien valvonta on tärkeä asia. Reskontraa pitämällä selviää, ketkä asiakkaat eivät vielä ole maksaneet laskuaan.

Saatavien sekä velkojen kuukausittainen täsmäyttäminen vaatii jonkinlaisten reskontrien pitämistä. Yleensä saatavia seurataan viikoittain. Laskutus, reskontrat ja saatavien perintä voidaan hoitaa tietojärjestelmillä varsin vaivattomasti.

Viitteellinen laskutus on toimiva menetelmä myyntilaskutuksessa ja saatavien seurannassa. Tiedot asiakkaiden maksuista saadaan pankista varustettuina viitenumeroilla. Viitenumeron avulla maksu kohdistuu reskontrassa juuri oikean asiakkaan maksuksi. Saatavien valvonta tehostuu, kun reskontran tiedot ovat ajan tasalla.

Voimme hoitaa asiakkaan puolesta laskutuksen ja myyntireskontran ylläpidon. Myös sähköinen laskutus on mahdollista. Asiakas voi myös itse hoitaa laskutuksen meidän järjestelmällä.

  • laskutuspalvelut
  • ohjelmat